چینه شناسی و زمین ساخت حوضه فلیشی شرق ایران (با نگرشی به رشته کوه دبیل در شمال خاوری نهبندان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شهرام حبیبیمود-سید آقانباتی- علی اصغر آریایی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
با توجه به نقشه زمین شناسی 1:100000 نهبندان پهنه واقع در خاور گسل نه خاوری، بخشی از حوضه فلیشی شرق ایران است، که توالی ستبری از نهشته های فلیش و فلیش ولکانیک های خاور ایران را در خود جای داده است. ارزیابی لیتولوژی، ساخت و سنگواره نهشته های پالئوسن- ائوسن در ناحیه شرق- شمال شرق شهرستان نهبندان، نشانگر آنند که برخلاف انتظار، رسوبات انباشته شده بر روی پی سنگ افیولیتی خاور ایران همه جا در یک حوضه دریایی ژرف تشکیل نشده اند. بلکه مانند ناحیه مورد بررسی می توانند متعلق به یک محیط دریایی کم ژرفا و حتی پلاتفرمی باشند. وجود ساختهای رسوبی و میان لایه ها و انباشته های گچی عدسی شکل نشان دهنده این امر می باشند که در حوضه های مورد نظر گاهی در محیط های سبخایی و کولابی به صورت ردیفهای آهکی و دولومیتی به همراه لایه های گچ در منطقه حاکم بوده است، که موضوع اصلی این تحقیق را نشان می دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد