یک جنس جدید از بازوپایان Spinocyrtiidae دونین

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده شاهین زمان -محمد علی جعرفیان
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
در این مقاله Persianospirifer به عنوان یک جنس جدید از بازوپایان خانواده Spinocyrtiidae از سازند خوش ییلاق (شمال شرق شاهرود- ایران) و از لایه های مارنی و آهکی پر فسیل قاعده این سازند، با سن دونین میانی تا بالایی (ژیوسین بالایی- فرازنین زیرین)، معرفی می شود. این جنس قبلا توسط D. Brice و همکاران در سال 1974 مطالعه و به جنس Spinocyrtia، در سال 1975 توسط م.احمدزاده هروی به جنس Tenuicostella و مجددا توسط D. Brice و همکاران در سال 1978 مطالعه و به جنس Orthospirifer نسبت داده شد. این جنس بوسیله خصوصیاتی چون وجود تزئینات میکروسکوپی بصورت شبکه توری شکل گسترده بر روی تمامی سطح صدف که حاصل وجود capillae ها و papillae های بسیار ظریف میکروسکوپی، وجود شیاری میانی و مشخص بر روی فولد و نیز برجستگی میانی و مشخص بر روی سینوس، اینتر ارای کم وسعت و باریک، تجمع لایه های رشدی در جلوی صدف بصورت ساختی فلس مانند، عدم وجود سپتوم میانی، کاردینال پروسس cardinal process با 17 تا 21 تیغه مشخص می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد