بررسی نقش آموزش عمومی و مشارکت مردمی در اثر بخشی طرح های حفاظت خاک

بررسی نقش آموزش عمومی و مشارکت مردمی در اثر بخشی طرح های حفاظت خاک

نویسنده‌گان:

[ محمدعلی هادیان امری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
[
صدیقه لطفی ] - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:

از آنجا که هدف هر پروژه عمرانی ، بهره برداران (مردم) می باشد، زمانی این پروژه ها می تواند زیر بنای توسعه یک منطقه واقع گردد که علاوه بر پذیرش مردم، مشارکت آنان را به همراه داشته باشد. به منظور مورد استفاده قرار گرفتن پیشرفت های فناوری حاصل از نتایح تحقیقات لازم است علوم مورد نیاز در جامعه تعمیم یافته، درونی گردند، به همین منظور در اجرای همه پروژه ها فعالیتی صورت می گیرد تا در درجه اول مورد پذیرش مردم قرار گرفته و از این طریق استفاده بهینه از آن را برای آنها فراهم آورد. در این مقاله به اثر آموزش و دخالت مردم در اجرای طرح های عمرانی حفاظت خاک و بالعکس پرداخته شده است. روش تحقیق در این طرح بر پایه مطالعات کتابخانه ای ، جمع آوری و تجیه و تحلیل اطلاعات می باشد. نتایج بررسی ها، نشان می دهد که رضایت مردم از اجرای طرح های توسعه ای موجب مشارکت آنان شده، مشارکت به حفاظت، توسعه و بهره برداری بهینه منجر میگردد و نهایتا ماندگاری و پایداری منابع تولید و بهره برداران را در محیط به همراه می آورد.


کلمات کلیدی:

آموزش همگانی ، بهره برداری بهینه ، مشارکت ، حفاظت خاک

کلید واژه ها: سایر موارد