بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در ناپایداری اراضی شیبدار در حوزه آبخیز سید کلاته رامیان

بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در ناپایداری اراضی شیبدار در حوزه آبخیز سید کلاته رامیان

نویسنده:

[ لطف ا... پارسایی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

خلاصه مقاله:

امروزه وقوع زمین لغزش در مناطق شیبدار و حتی جنگلی استان گلستان، بعلت کاهش و یا از بین رفتن پوشش گیاهی، به یک امر طبیعی تبدیل شده است. این مسئله مشکلات فراوانی را هم برای ساکنین حوزه های آبخیز و هم برای ساکنین پائین دست حوزه های آبخیز بوجود آورده است. شناخت هر یک از این عوامل و اثرات آن می تواند در تصمیم گیری اصلاحی بسیار مفید باشد . مقاله حاضر نیز در راستای بررسی نقش تعییرات پوشش گیاهی به عنوان اصلی ترین عامل پایداری خاک در اراضی شیبدار می باشد که پس از مطالعه نقشه پوشش گیاهی 1:20000 سالهای 1373 و 1346 و پیمایش زمینی و ثبت وقوع زمین لغزش های قدیمی وجدید، مقایسه ای بین تعداد وقوع زمین لغزش ها در کاربریهای مختلف و تغییرات پوشش گیاهی در دو دوره یاد شده در سطح حوزه مورد نظر صورت گرفت.


کلمات کلیدی:

پوشش گیاهی ، حوزه آبخیز ، لغزش ، کلاته رامیان ، پایداری اراضی شیبدار

کلید واژه ها: گلستان