چینه شناسی پالئوزوئیک فوقانی در رابطه با تعیین منشاء- موقعیت زمانی گسترش جغرافیایی کانسارهای نسوز در نواحی مرکزی ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدعلی - جعفریان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

با تکیه بر اطلاعات گذشته و برداشت های جدید از بررسی ها و مطالعات پیوسته کنونی در زمینه چینه شناسی- رسوب شناسی- فسیل شناسی در نواحی شمالی و جنوبی اصفهان (مناطق زفره چاریسه- دوپلان- شهرضا- سمیرم- ایزدخواست- شورجستان- آباده) و بیرون زدگیها و پراکندگی نسوزهای سیلیکاته چون، بوکسیت- آرژیلیت- کائولینیت- لاتریت) در یک منطقه کاملاٌ گسترده و بقایای رسوبات پیوسته دونین- کربونیفر (کربونیفر زیرین) و نبود بزرگ چینه شناسی از ویزئن تا گوادالوپین و مجدداٌ آثار پیوسته نهشته های دریایی پرمین- تریاس (گوادالوپین به بعد) در اکثر نواحی مذکور می توان در باز شناسی جغرافیای گذشته، چگونگی تشکیل و پراکندگی کانسارهای نسوز در بخش بزرگی از ایران مرکزی و نواحی مجاور ارائه نظر نموده و با شناخت دقیقتر از موقعیت چینه شناسی و گسترس جغرافیایی آن یک روند علمی و منطقی در اکتشاف و بهره برداری صحیح تر پیشنهاد نمود.

کلید واژه ها: سایر موارد