رد پای پرنده و پستانداران از سازند کرج (ائوسن)، روستای داش باغ زنجان، کوههای طارم

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده نصرالله عباسی -مارتین جی لوکلی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
44 اثر فسیلی ردپای پرنده که در یک مسیر مستقیم حرکت کرده، به اضافه آثار متعدد ردپای پستانداران در یک مسیر کوتاه برای اولین بار از سازند کرج (ائوسن) یافت شد. ردپای پرنده تا حدودی مشابه ردپای پرندگان دریایی کوچک و ردپای پستانداران به احتمال قوی توسط گوشتخواران و شاید توسط خرسانان ایجاد شده اند.

کلید واژه ها: زنجان