دومین ثبت جهانی Aninopteris formosa Givulescu et Popa, ۱۹۹۸ از مجموعه فسیلهای گیاهی ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجید میرزایی عطا آبادی - محمد علی جعفریان
تاريخ برگزاری ۲۰ دی ۱۳۸۳
آنینو پتریس فورموسا از سرخس های خانواده ماتونیاسه (Matoniaceae) می باشد که با دارا بودن قاعده پینولهای جمع شده و اندازه بسیار بزرگ از دیگر جنسهای این خانواده چون فلبوپتریس (Phlebopteris) متمایز می گردد. پس از معرفی این جنس از رسوبات لیاسیک آنین (Anin) در بانات (Banat) رومانی در سال 1998، برای نخستین بار حضور این جنس از مجموعه فسیل های گیاهی ایران و برای دومین بار در جهان، از منطقه زغالدار مزینو در جنوب طبس گزارش می گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد