پژوهشی در مورد علل زمین لغزش روستای شورک زیارت شهرستان شیروان

پژوهشی در مورد علل زمین لغزش روستای شورک زیارت شهرستان شیروان

نویسنده‌گان:

[ ابوالفضل کریمی مقدم ] - کارشناس ارشد زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
[
صدرالدین امینی ] - استاد و مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
[
سیدمحمود فاطمی عقدا ] - استاد دانشگاه تربتی معلم - گروه زمین شناسی
[
مجید مختاری ] - کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران

خلاصه مقاله:

این روستا در 18 کیلومتری شمالغرب شهرستان شیروان واقع شده، و بر روی شیلهای آهکی، مارنی و گلوکونیتی تشکیلات سنگانه باسن کرتاسه (آلبین – آپسین) در زون کپه داغ قرار دارد. امتداد لایه ها در این سازند، که توام با ضخامت زیاد شیل می باشد شرقی – غربی شیب لایه ها 60 درجه شمالشرقی می باشد و در مجموع به صورت یک ناودیس بزگر بنام ناودیس شیخ است.
دره ای گسلی با امتداد شمالی جنوبی وجود دارد که روستای مذکور بر روی دامنه ناپایدار غربی آن قرار گرفته و هیچگونه چشمه، باغ و یا گیاهی بر روی این دامنه وجود ندارد.
شیب دامنه بسمت شرق و تقریبا هم شیب با لایه های شیلی است.
لایه های شیلی محتوی مقدار زیادی ژیپس بوده اند که بر اثر فعالیت باکتریها ابتدا بر اثر مصرف اکسیژن ژیپس تبدیل به سولفید و با ادامه عمل باکتریها، سولفید حاصله مبدل به گوگرد شده است، مجموعه این واکنشها توام با آزاد سازی گاز است. در منطقه بلورهای زردرنگ گوگرد به فراوانی به چشم می خورد . این بلورها در نتیجه خروج گاز گوگرد بوجود آمده اند. خروج گاز محبوس شده می تواند عاملی مهم در لغزش این لایه ها باشد.
وسعت منطقه لغزیده بالغ بر 10 کیلومتر بوده و میزان جابجایی حدود یک کیلومتر است. منازل مسکونی که بر روی پاشنه لغزش قرار داشتند، بکلی ویرانشده ، در محل احداث روستای جدید نیز بعلت عدم مطالعه و وجود فاضلاب ترکهایی بوجود آمده است.


کلید واژه ها: خراسان شمالى