بررسی دوام و حفاظت فیزیکی بتن رنگی، برای آستربندی حفریات زیرزمینی

بررسی دوام و حفاظت فیزیکی بتن رنگی، برای آستربندی حفریات زیرزمینی

نویسنده‌گان:

[ سیدبدرالدین احمدی ] - بخش مهندسی مواد ، دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس
[
رسول صراف ماموری ] - بخش مهندسی مواد ، دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس
[
تقی شهابی فراهانی ] - بخش مهندسی مواد ، دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس
[
سیدعلی ضیاء زاده ] - بخش مهندسی مواد ، دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

رفتار لایه های سطحی و عمقی بتن از عوامل تعیین کننده دوام و آسیب پذیری آن است، به طوریکه خواص و کاربردهای متنوع این محصول، آن را از دیگر مصالح متمایز می ساز. بهره گیری از آن همراه با پیگمنت های سرامیکی به منظور ساخت و استفاده از بتن رنگی می تواند ایده ای جدید و قابل توجه باشد. به همین دلیل بررسی رنگی شدن بتن با پیگمنت های سرامیکی با حفظ خواص کمی و کیفی و همچنین هزینه های ساخت در نظر گرفته شده است. برای محافظت از تونل های بتنی و حفظ شرایط نسبتا پایدار برای مصالح آن لازم است عواملی چون دوام، استحکام به ویژه مقاومت فشاری و نفوذناپذیری تحت فشار مورد توجه قرار گیرد. این امر آب معرفی پیگمنت های سرامیکی متنوعی کاربرد این ماده ارزشمند، علاوه بر بکارگیری در امور ساختمان ، پل، سد، بلوک زنی و قطعه سازی برای سازه های بتنی بزرگ و تونل ها آماده می سازد. در این تحقیق بررسی اثر پیگمنت ها بر مقاومت بتن با توجه به خواص مکانیکی ، فیزیکی وشیمیایی مثبت پیگمنت های سرامیکی و بهبود خواص مقاومت فشاری و نفوذناپذیری در محدوده کاربرد، مطرح بوده و هست. آزمایشهای انجام شده در این تحقیق به همراه نتایج حاصله نشان میدهد که ویژگی بیشتر پیگمنت های سرامیکی، عدم واکنش در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی بوده و از سایر مزیت های آن، عدم واکنش بعضی از پیگمنت های سرامیکی با آرماتورها و سایر فلزات بکار رفته در تونل های بزرگ یا قطعات پیش ساخته بتنی برای تونل می باشد.


کلمات کلیدی:

پیگمنت های سرامیکی ، تونل بتنی ، بتن رنگی ، مقاومت فشاری ، نفوذ پذیری ، قطعات پیش ساخته بتنی

کلید واژه ها: سایر موارد