تکنولوژی حفاری باماشین آلات وتجهیزات پیشرفته

تکنولوژی حفاری باماشین آلات وتجهیزات پیشرفته

نویسنده:

[ منوچهر شاه علی ] - مدیر فنی گروه ویرث ایران

خلاصه مقاله:

در سالهای اخیر صنعت حفاری نیز همانند سایر دستخوش تحولات تکنیکی و کاربردی فراوانی گردیده که خوشبختانه نتایج حاصل از آن در ابعاد مختلف این صنعت گسترده بسیار مثبت و مفید بوده و عملیات اجرایی بسیاری از پروژه های بزرگ را که تا چندی پیش انجام آنها غیر ممکن بنظر می رسید، آسان نموده است. گرچه موضوع حفاری ریشه در تاریخ تمدن کشورهای کهنسال جهان دارد، ولی فلسفه استفاده از توانمندی این گونه ماشین آلات عمدتا در یک قرن اخیر و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم شدیدا مورد توجه کارشناسان و مسئولین پروژه های بزرگ عمرانی بزرگ قرار گرفته است.
یقینا تمامی کارشناسان، مشاوران ومتخصصینی که به طریقی در ارتباط مستقیم و مداوم با صنعت حفاری می باشند، بخوبی از حجم دشواریها، سنگینی و بعضا مخاطرات موجود در این حرفه اگاه می باشند. بنابراین به همین دلیل است که طراحان و سازندگان این گونه ماشین آلات گوشیده اند تا از همفکری و مساعدت کارشناسان و پیمانکاران جرفه ای استفاده نموده و کوشش نمایند تا کارهای بهتری جهت کاهش معضلات و مخاطرات موجود در آن حرفه دشوار را یافته و با استفاده از تکنیکها و ابزار جدید نسبت به طراحی وساخت ماشین آلات مدون اقدام نمایند. خوشبختانه حاصل این تلاشهای مستمر اثرات بسیار مطلوب و مفیدی دری داسته که تخولات چشمگیر تکنیکی امروزی در این صنعت را می توان مرهون این هماهنگیها دانست.
در حقیقت دورانتوسعه و شکوفائی این صنعت از دهه 1900 آغاز گردیده که دستیابی به اهداف زیر را می توان از دلائل مهم قابل ذکر برای روی آوری کارشناسان و مسئولین پروژه های بزرگ به این تحولات تکنیکی محسوب نمود:
1. سرعت بخشیدن به عملیات اجرائی پروژه های کلان
2. کاهش قیمتهای تمام شده در سطح پروژه های کلان
3. کاهش حجم زمانهای تلف شده و معضلات موجود در این حرفه
4. ایمن سازی محیط عملیات حفاری تا سطح استانداردهای پذیرفته شده جهانی
5. سهولت در راهبری دستگاه ها و ارائه خدمات سریع و قابل اطمینان به آنها
6. کاهش ضریب خطا در مراحل محاسباتی و اجرایی
این مقاله با هدف بحث و بررسی بر روی آخریت دستاوردهای تکنیکی و سیستمهای جدید طراحی شده برای ماشین آلات موجود در صمعت حفاری تنظیم گردیده که امید است مورد عنایت و استفاده علاقه مندان واقع گردد.


کلید واژه ها: سایر موارد