فعالیت لرزه ای قابل توجه در ناحیه سرعین واقع در جنوب غربی آتشفشان سبلان

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده یوسف ستارزاده قدیمی - محمدرضا قیطانچی- احسان محمدی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
منطقه سرعین در جنوب غربی آتشفشان سبلان فعالیت لرزه یی شدیدی از خود نشان می دهد. داده های لرزه یی بیانگر الگوی پراکنده از توزیع کانونهای سطحی زمین لرزه می باشد. فعالیت زمین لرزه ها شباهت زیادی به طوفانهای لرزه یی دارد. تغییرات دما و تخلیه چشمه های آب گرم به هنگام زمین لرزه ها نشان می دهد که فعالیت گسلهای مشخص آتشفشان باعث بقای چشمه های آب گرم سرعین هستند.

کلید واژه ها: سایر موارد