روش کاربرد همگرایی سنج در بررسی رفتار سازه های زیر زمینی

روش کاربرد همگرایی سنج در بررسی رفتار سازه های زیر زمینی

نویسنده:

[ محمدرضا شاهوردیلو ] - کارشناس ارشد معدن (مکانیک سنگ)، شرکت مشانیر ، پروژه طرح توسعه نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان

خلاصه مقاله:

امروزه استفاده از انواع مختلف ابزارهای دقیق جزء لاینفک پروژه های سازه های مختلف زیر زمینی شده است. از انواه مختلف ابزارهای دقیق رایج درسازه های زیرزمینی، همگراسنجا به دلیل ویژگی های خاص کاربردی خود در فضاهای زیرزمینی بزرگ و کوچک کاربرد بیشتری دارد. از این وسیله برای سنجش تقارب دیواره سازه های زیر زمینی استفاده می گردد. تعیین موقعیت، عملیات نصب و قرائت این ابزار از قواعد خاصی پیروی می نماید که لازمه آن داشتن تخصص، معارت و تجربه کافی در این خصوص می باشد. در این مقاله بعد از معرفی این ابزار، روش نصب و قرائت آن تشریخ شده است. بعلاوه برنامه ای برای روند قرائت همگراسنجها و همینطور نحوه ارائه گزارش و تحلیل داد ه های ابزار بیان گردیده است و در پایان با بررسی های لعمل آمده معیاری برای تشخیص حد بحرانی تقارب در تونل های با عرض دهانه 6 تا 16 متر با سنگ غالب گل سنگ (در سقف) برای پروژه طرح توسعه سد و نیروگاه مسجد سلیمان ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد