سد کارون ۳ مروری از بررسی های ژئومکانیکی و تعیین ساختگاه تا مرحله ساخت

سد کارون 3 مروری از بررسی های ژئومکانیکی و تعیین ساختگاه تا مرحله ساخت

نویسنده:

[ عبدالهادی قزوینیان ] - دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

طرح کارون 3 در استان خوزستان یکی از مهمترین پروژه های برق آبی کشور محسوب می گردد. این طرح مشتمل بر بزرگترین و پیچیده ترین سد بتنی کشور بوده و در سطح جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.مجموعا سازه ها و نیروگاه زیر زمینی این طرح، نیز از بزرگترین کارهای زیر زمینی کشور است. مجموعه مذکور شامل تونلهای آب بر ورودی، شفتهای ضربه گیر، گالری شیرهای ورود، مغار نیروگاه، مغاز ترانسفورمرها و تونلهای آب بر خروجی است. از ویژگی های این طرح حفاری مغارهایی با ابعاد وسیع می باشد که تاکنون در کشور اجرا نگردیده است. حجم کل حفاری و سنگبرداری روباز 3/3 میلیون و حفاری زیرزمینی 1/6 میلیون متر مکعب می باشد. اهداف این طرح شامل تولید سالیانه 4137 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق آبی، کنترل سیلابها، تنظیم سالیانه حدود یک میلیارد متر مکعب آب جهت اهداف کشاورزی می باشد. طرا حی سد و نیروگاه توسط مشارکت شرکت مهندسین مشاور معاب قدس از ایران و شرکت بین المللی ایکرز از کانادا برای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران( آب نیرو) انجام می گیرد. پیمانکار اصلی سد شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سایبر) است. هدف از این مقاله، معرفی سد و نیروگاه کارون 3 و بخشهای مختلف روباز و زیرزمینی مرتبط با آن می باشد. در این مقاله مجموعه سعی گردیده است ضمن معرفی هر یک از بخشها و واحدهای سد کارون 3، نیز به سایر فعالیتهای مرتبط به طرح همچون نصب ابزار دقیق نیز باختصار اشاره گردد.

کلید واژه ها: خوزستان