طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) توده سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان

طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) توده سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا خانلری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
مجتبی حیدری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
کمال عضنفری ] - کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، مهندسین مشاور مهاب قدس
[
علی محمدرجبی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

خلاصه مقاله:

بمنظور بررسی دقیق رفتار مهندسی پروژه های مهمی نظیر سد و تونل، شناخت ویژگیهای توده سنگهای ساختگاه این پروژه ها ضروری است . یکی از روشهای رایج برای مطالعه توده سنگها ، طبقه بندی مهندسی آنهاست. طبقه بندی توده سنگها پی ساختگاه اینگونه پروژه ها در واحدهای مشابه می توان اقدامات لازم را برای طراحی و نگهداری آنها فراهم نمود.
در این نوشتار ابتدا پارامترهای موثر در طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این پارامترها شامل مقاومت فشاری تک محوری سنگ شاخص کیفی سنگ، RQD و ویژگیهای ژئوتکنیکی ناپیوستگی ها می باشد.
در ادامه، مطالعه و بررسی پارامترهای مذکور، طبقه بندی ژئومکانیکی RMR برای توده سنگهای ساختگاه، و سازه های جنبی سد تنگوئیه سیرجان انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که ؟؟؟ توده سنگ برای پی سد برابر 35 و برای توده سنگهای ساختگاه سرریز تونل انحراف، فرازبند و نسیب بند به ترتیب، 34، 36، 33 و 34 برآورد شده است بر این اساس بیشتر واحدهای توده سنگهای مذکور در رده ضعیف و متوسط قرار می گیرند که علت این امر عملکرد شدید تکتونیک و بهم ریختگی منطقه مورد مطالعه می باشد.

کاربران سیویلیکا: این مقاله به صورت بسیار کم رنگ در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ شده بود که مجبور شدیم با همان کیفیت پایین به صورت فایل PDF تبدیل شود. (اعتبار: 0)

کلید واژه ها: کرمان