طراحی پوشش برای تونل و چاه تحت فشار آبگذر نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان

طراحی پوشش برای تونل و چاه تحت فشار آبگذر نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان

نویسنده:

[ مرتضی احمدی ] - دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فنی و مهندسی ، بخش معدن

خلاصه مقاله:

تونل و چاه آبگذر با فشارهای داخلی به وفور در رابطه بانیروگاه های برق آبی ساخته می شوند. در بعضی از موارد فشار ممکن است از 500 متر آب نیز تجاوز نماید. توده سنگ احاطه کننده بندرت می تواند چنین فشاری را تحمل کند. بنابراین نصب پوشش که با توده سنگ اندرکنش داشته و قسمتی از بار را به توده سنگ انتقال دهد ضروری است.
نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان در 40 کیلومتری شمال شرقی ای شهر واقع شده است. آبگذر شامل یک تونل با شیب ملایم، یک چاه قائم در وسط و یک تونل با شیب ملایم در پایین می باشد. جزئیات زمین شناسی با همراه مشخصات مسیرهای آبرسان، نوع پوشش و ضخامت محاسبه شده به روش تحلیلی ارائه شده است. نتایج نشان میدهد عدم توسعه منطقه سنگ خرد شده ، در اطراف آبگذر در هنگام حفر مسیر ضروری می باشد. همچنین وجود فاصله بین پوشش بتنی و سطح سنگ باعث افزایش سهم پوشش از فشار داخلی و در نتیجه باعث افزایش تنش کششی درپوشش خواهد گردید.


کلمات کلیدی:

تونل تحت فشار ، چاه تحت فشار ، پوشش بتنی ، پوشش فولادی ، نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان

کلید واژه ها: خوزستان