سری شناسی ماگمایی و بررسی نوسانات عناصر سدیم، پتاسیم و آلومینیوم در ولکانیک های ترشیری شمال بیرجند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده اسماعیل اله پور-منصور وثوقی عابدینی- محمد حسن کریم پور- محمد هاشم امامی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
منطقه مورد بررسی قسمتی از کوهستانهای شمال بیرجند است که بین 59 درجه و صفر دقیقه تا 59 درجه و 20دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 55 دقیقه تا 33 درجه و صفر دقیقه عرض شمالی قرار دارد. سنگ های آذرین خروجی منطقه شامل ریو داسیت تا داسیت، داسیت آندزیتی، آندزیت و آندزیت بازالتی می باشند که با اقسام متنوعی از سنگ های آذر آواری همراهی می گردند کدر شدگی حاشیه اغلب کانیهای مافیک، وجود بافتهای شیشه ای و دانه ریز و اکسیداسیون خمیره شیشه ای اکثر سنگ های آتشفشانی حاکی از فوران در محیط دریای کم عمق تا قاره ای با برتری حالت انفجاری و فوگاسیته بالای اکسیژن است. این سنگ ها ماحصل حرکات تکتونیکی اواخر کرتاسه تا اوایل ترشیری شرق ایران می باشند که باعث بالا آمدن ماگمای حد واسط و اسیدی شده است. فرایند ولکانیسم متعاقب این حرکات که از انتهای کرتاسه شروع شده در ائو- الیگوسن به اوج خود رسیده است.
سری ماگمایی این سنگ ها که بخش های مهمی از ارتفاعات حوالی روستای شکراب، کوههای مادر میشان، کمر خاکی و مار کوه را به خود اختصاص داده اند، کالکو آلکالن سدیک بوده و رفتار اکسید های اصلی، عناصر فرعی و الگوهای عنکبوتی حاکی از تعلق این سنگ ها به مجموعه سنگ شناسی حواشی فعال قاره ای می باشد.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى