پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی حسن رباط، کلاه قاضی و الیگودرز

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمود خلیلی- نسرین باقری
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
توده های نفوذی گرانیتوئیدی حسن رباط، کلاه قاضی و الیگودرز در زون سنندج- سیرجان واقع شده اند. ترکیب این توده ها در محدوده آلکالی فلدسپات گرانیت تا گرانودیوریت می باشد و دارای آنکلاو های سور میکاسه می باشند. گرانیتوئیدهای هر سه منطقه از ماگمای کالکو آلکالن با ماهیت پرآلومینه منشا گرفته اند و از نوع S می باشند. این نفوذیها جزء گرانیتهای کوهزایی (Orogenic) و مربوط به فرایند بعد از کوهزایی (Granitiods Post Orogenic) هستند. با توجه به شواهد صحرایی، زمان تزریق آنها به ترتیب بعد از تریاس بالایی، ژوراسیک بالایی و بعد از کرتاسه می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد