مقایسه روش تبدیل سریع موجکی با تبدیل سریع فوریه درسازه های یک درجه آزادی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری مقالات اولین همایش زلزله درود
تاريخ برگزاری ۰۴ اسفند ۱۳۸۶

مقایسه روش تبدیل سریع موجکی با تبدیل سریع فوریه درسازه های یک درجه آزادی

نویسنده‌گان:

[ عیسی سلاجقه ] - استاد ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کرمان، کرمان
[
علی حیدری ] - استاد یار، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد
[
محمدامیر شرافتی ارشد ] - کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه آزاد واحد کرمان، کرمان

خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات تحلیل دقیق تاریخچه زمانی، زمان بر بودن تحلیل می باشد . برای کاهش حجم و زمان محاسبات روشهای تقریبی متعددی پایه گذاری شده که هر کدام دارای تقریبهایی می باشد . یکی از روشهای تحلیل دینامیکی که حجم عملیات کامپیوتری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد روش تبدیل سریع فوریه است . روش مذکور علیرغم توانایی بالایی که دارد دارای معایبی است . از دهه نود میلادی روش جدیدی در تجزیه امواج بنیان گذاری شد که به نام تبدیل موجکی معروف است . یکی از روشهای این تبدیل، تبدیل سریع موجکی می باشد . در این روش فرکانسهای بالا و پایین یک موج با استفاده از فیلترهای بالا گذر و پایین گذر جدا می شوند . از آنجا که فرکانسهای پایین بیشترین تاثیر را بر پاسخ دینامیکی سازه دارند بنابراین از این فرکانسها برای تحلیل دینامیکی استفاده شده و فرکانسهای بالا حذف می شوند. با تکرار این روند تعداد نقاط شتاب نگاشت زلزله کاهش یافته و سپس پاسخ سازه در برابر آنها محاسبه می شود. در نهایت پاسخ دینامیکی سازه در برابر این نقاط با کمک روش تبدیل سریع موجکی محاسبه می شود . هدف ما ، بررسی و مقایسه دقت نتایج حاصل ، مدت زمان مورد نیاز و حجم عملیات انجام شده با زمانی است که از تبدیل سریع فوریه استفاده شده بود. نتایج حاصل از این تحقیق به خوبی بیانگر دقت بالای این روش است.

کلید واژه ها: لرستان