تبیین اثرات منفی چاههای جذبی فاضلاب بر مقاومت خاک زیر شالوده در ساختمانهای سنتی و مدرن

تبیین اثرات منفی چاههای جذبی فاضلاب بر مقاومت خاک زیر شالوده در ساختمانهای سنتی و مدرن

نویسنده:

[ سعید عباسی ] - عضو هیات علمی دانشگاه زنجان , دانشکده مهندسی , گروه عمران

خلاصه مقاله:

چاههای فاضلاب اجرا شده در ساختمانهای سنتی و م درن امروزی علاوه بر مشکلات آلودگی و بهداشتی که دارند, در طول عمر ساختمان و به مرور استفاده موجب کاهش مقاومت خاک زیر شالوده ساختمانها میگردند . این کاهش مقاومت خاک در خلال وقوع زمین لرزه ممکن است باعث ایجاد گسیختگی در لایه های زیرین و تمایل خاک زیرین به حرکت و نتیجتا تخریب سازه شود . یکی از راههایی که میتوان با اجرای آن به سادگی درمقابل اثرات مخرب زلزله ضریب اطمینان سازه را بالا برد , عدم اجرای این چاهها در محدوده اثر بار ناشی از ساختمان که جاذب برش ناشی از زمین لرزه است , میباشد. این مقاله سعی شده است با استفاد ه از روابط موجود و نمودارهای ارائه شده نگاهی کلی به آسیب های لرزه ای ا جرای چاههای جذبی فاضلاب صورت گرفته پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد سازه علی الخصوص شالوده ها ارائه گردد.


کلمات کلیدی:

مقاومت خاک- چاه جذبی- زلزله- شالوده

کلید واژه ها: سایر موارد