تفکیک واحدهای گرانیتی کوهستان شیر کوه (استان یزد) با بهره گیری از طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای

گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده ماهیار سلطانی- امیر توکلی صبور- ماهرخ فرود
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
منطقه مورد مطالعه در حدود 60 کیلومتری جنوب غرب تفت در استان یزد قرار دارد. در این گستره ارتفاعات وسیع شیر کوه قرار دارد که عمدتاٌ از گرانیت تا گرانودیوریت تشکیل شده است. در این تحقیق تفکیک واحدهای گرانیتی کوهستان شیر کوه با استفاده از روش Supervised Classification انجام گرفت. در طی این فرایند منطقه ای در شمال نیر در جنوب کوهستان شیر کوه به عنوان training area انتخاب شده و با مطالعه تفکیک پذیری کلاسها، باندهای 1, 2, 3, 6, PC2جهت اجرای طبقه بندی انتخاب گردیدند. سپس با اجرای طبقه بندی با الگوریتم maximum likelihood واحدهای گرانیتی منطقه با دقت بسیار بالایی تفکیک گردیدند. همچنین نشان دادن اهمیت استفاده از باند حرارتی (TM6 ماهواره لندست) در طبقه بندی داده های ماهواره ای در کاربرد های زمین شناختی از دیگر نتایج این تحقیق می باشد.

کلید واژه ها: یزد