آموخته ها از عملکرد ساختمانهای بنایی در زلزله های گذشتۀ ایران

آموخته ها از عملکرد ساختمانهای بنایی در زلزله های گذشتۀ ایران

نویسنده:

[ محمدرضا نیک منش ] - عضو باشگاه پژوهشگران جوان و عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

خلاصه مقاله:

زمین لرزه پدیده ای است طبیعی که تخریب ساختمانها، تلفات انسانی،خسارات اقتصادی، قطع شریانهای حیاتی،مسدود شدن راههای ارتباطی و .. برآیند حاصل از آن می باشد . این پدیده واقعیتی است که در طی چند ثانیه آثار مخربی بر جای گردد. بطور کلی در اکثر شهرهایی که بر روی گسل بنا شده اند زلزله اتفاق افتاده است و نقاطی که در محل تلاقی دو گسل واقع شده اند اکثراً به شدت لرزیده اند . نیروهای ناشی از زلزله از طریق طبقات تحت الارضی به پی ساخت مان منتقل می شوند . آئین نامه های تدوین شده ضمن توصیه به پرهیز از احداث ساختمان در مجاورت گسل یا زمینهای ناپایدار، در صدد تعیین حداقل ضوابطی هستند که مهندسین باید در طرح و اجرای ساختمانها در مناطق زلزله خیز رعایت کنند.

کلید واژه ها: سایر موارد