ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش تلفات ناشی از خرابی اجزا غیر سازه ای ساختمان

ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش تلفات ناشی از خرابی اجزا غیر سازه ای ساختمان

نویسنده‌گان:

[ فائزه فلاح ] - کارشناس عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
عبدالرضا آسترکی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود

خلاصه مقاله:

کشور ما ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است براساس آمار موجود 70 درصد از مساحت کشور روی گسلهای فعال یا در حواشی آنها قرار دارد و روزانه دهها مورد زلزله با مرکزیت دامنه های زاگرس رخ می دهد، بر همین اساس تلفات فراوان مادی و جانی ناشی از زلزله قابل پیش بینی است. از مهمترین راههای کاهش آسیب های ناشی از زلزله بکارگیری دانش فنی لازم و نو در ساخت ابنیه های مختلف است. یکی از مسائلی که بایستی در این راستا به آن توجه کرد نقش اجزای غیر سازه ای در ساختمان است. در یک زلزله متوسط ممکن است ساختمان از نقطه نظر سازه ای آسیب نبیند ولی تخریب اجزا و محلقات غیر سازه ای باعث افزایش خسارتهای ناشی از زلزله می گردد. در این مقاله علاوه بر تاکید بر توجه به مساله زلزله به اهمیت اجزای غیر سازه ای اشاره شده و راهکارهایی جهت کاهش آسیب های ناشی از زلزله آورده است.

کلید واژه ها: سایر موارد