بررسی پترولوژی و ژئو شیمی سنگ های آذرین شمال گردنه ملا احمد (جاده اصفهان به نائین)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده منصرو گورنگ- قدرت ترابی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
منطقه مورد بررسی با طول جغرافیایی 52درجه و 47دقیقه در مسیر جاده اصفهان- نایین واقع گردیده است. ارتفاعات موجود در منطقه دارای روند شمال غرب- جنوب شرق بوده (همان روند کمربند ولکانیک ارومیه- دختر) و بلندای برخی از آنها به 3000 متر نیز می رسد.
بررسی های مختلف نشان می دهد که توده های نفوذی، سنگهای ولکانیک و سنگ های پیروکلاستیک موجود در منطقه دارای تنوع سنگ شناختی گوناگونی بوده و شامل گرانیت، بازالت، آندزیت، تراکیت، ریولیت و داسیت هستند.
از نظر تنوع زمانی سنگ های ولکانیک این مناطق دارای سن های مختلف از ائوسن تا پلیو- پلئیستوسن هستند. جوانترین سنگ های ولکانیک این مناطق که بیشتر دارای ترکیب (داسیت) هستند، به صورت پروتروژن ظاهر شده و مورفولوژی خاص خود را دارند.
به علت حجم گسترده فعالیت های آذرین، دگرسانی (آلتراسیون) هیدروترمال و کانه زایی در اثر عملکرد گسلها، اندیسهای معدنی بسیار مهمی در این ناحیه دیده می شوند.
ماهیت ماگمای سازنده سنگهای منطقه کالک آلکالن بوده و از دیدگاه تکتونیک صفحه ای نیز تشکیل این سری سنگی احتمالاٌ به برخورد دو صفحه قاره ای ایران و عربی برمی گردد.

کلید واژه ها: اصفهان