ژئوشیمی بازالتهای افیولیت آباده طشک (شمال غرب نیریز) و تعیین جایگاه تکتونیکی آن

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده موسی نقره یان-محمد علی رجب زاده- پروین جعفری منفرد
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
افیولیت آباده طشک در جنوب غرب ایران قرار دارد و متعلق به سیستم کوهزایی زاگرس می باشد. سنگ های آذرین این مجموعه شامل پریدوتیت (هارزبورژیت،دونیت)، گابرو و بازالت می باشد.
به علت کم بودن وسعت بخش مافیک منطقه، تا به حال کار دقیقی روی آن انجام نشده است.
بررسی داده های ژئوشیمی و مقایسه آن با دیگر مناطق، نشان می دهد که سنگ های ولکانیکی این منطقه از یک مذاب ساب آلکالن حاصل شده اند.
اطلاعات سنگ شناسی، همچنین رسوبات چرتی و آهکی پلاژیک با محیط های کف اقیانوس در محلهای محور گسترش پوسته اقیانوسی مطابقت دارد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که مجموعه افیولیتی آباده طشک، همانند افیولیت نیریز، در محیط تیغه میان اقیانوسی تشکیل شده است.

کلید واژه ها: فارس