آلودگی سواحل و بنادر خلیج فارس به مواد سمی و فلزات سنگین

آلودگی سواحل و بنادر خلیج فارس به مواد سمی و فلزات سنگین

نویسنده:

[ مسعود هدایتی فرد ] - دوره دکترای علوم و صنایع شیلاتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:

نظرمی رسد. مهمترین پدیده حذف مواد آلاینده از هوا و ورود آن به دریاهاwet deposition است که ممکن است در اثر احداث صنایع نزدیک سواحل و بنادر ، منجر به بارانهای اسیدی گردد. الودگی های نفیت نیز بخش عمده این روند را تشکیل می دهد. وجود عناصر سنگین و سمی مانند Cr,Ar,Ni,Zn,Pb,Hg,Cd اثرات بسیار زیان آوری بر روی محیط زیست طبیعی آبزیان توسط زنجیره غذایی، بر روی انسان دارند. مطالب که ارائه شده نشانگر این مسئله است که باید هر چه سریعتر جهت جلوگیری از الوده شدن سواحل جنوب ایران چاره اندیشی نمود و جهت بهسازی و بازسازی آن با همکاری کشورهای منطقه گام برداشت.


کلید واژه ها: سایر موارد