مطالعه تاثیر محلولهای گرمابی بر ولکانیک های غرب میانه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده منصور وثوقی- پریوش مهدوی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
ناحیه مورد مطالعه در 21 کیلومتری غرب شهرستان میانه و جنوب روستای آقورن واقع شده است. بررسی پدیده دگرسانی گرمابی وجود مناطق دگرسانی گسترده از نوع سیلیسی، آرژیلیتی و پروپلیتی- کلریتی را ثابت کرده است. باعث این دگر سانی وسیع توده های گرانودیوریت تا کوارتز مونزونیت می باشد که رگه های کوارتز حاوی عنصر طلا و رگچه های مس را نیز ایجاد نموده است. شواهد اولیه نشانگر کانی سازی طلای رگه ای از نوع مزوترمال از یک محلول گرمابی دارای گوگرد بالا می باشد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى