بررسی نقش صنایع آلاینده مستقر در آبهای ساحلی منطقه بندرعباس روی زنجیره های غذایی

بررسی نقش صنایع آلاینده مستقر در آبهای ساحلی منطقه بندرعباس روی زنجیره های غذایی

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا فخرالدین ] - پژوهشگاه صنعت نفت - واحد آلودگی محیط
[
علی اصغر بذرافشان ] - پژوهشگاه صنعت نفت - واحد آلودگی محیط
[
محمدرضا حسنی نژاد ] - پژوهشگاه صنعت نفت - واحد آلودگی محیط
[
بهنام راسخ ] - پژوهشگاه صنعت نفت - واحد آلودگی محیط

خلاصه مقاله:

خلیج فارس، بویژه آبهای ساحلی منطقه بندرعباس ، توسط طیف وسیعی از انواع موادآلوده می شود. وجود صنایع مختلف نظیر:نیروگاه پالایشگاه و اسکله های شهید رجایی، باهنر، فولادی، حقانی همچنین تخلیه پسابهای صنعتی، بهداشتی، ضایعات جامد ومواد نفتی و غیره ازمهمترین عوامل آلاینده آبهای ساحلی منطقه بندرعباس بشمار می ایند. در این مقاله پس از شناسایی منابع آلوده کننده آبهای ساحلی منطقه بندرعباس زنجیره های غذایی(فیتوپلانکتونها، ژئوپلانکتونها و بنتوزها) در آب و رسوبات تا حد گونه شناسایی و تراکم، پراکنش و تنوع هر یک از آنها در فصول چهارگانه مشخص می گردد. در این تحقیق علاوه بر اندازه گیری میزان نفتی در آب و رسوبات، برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی از قبیل: میزان دما، شوری، pH، هدایت الکتریکی ، (E.C)، میزان اکسیژن محلول (DO)، کدورت، نیترات، نیتریت، آمونیاک فسفات و سیلیس اندازه گیری و اثرات سوآلاینده ها روی زنجیره های غذایی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: هرمزگان