بررسی ژئوشیمیایی و کانی شناسی رسهای کائولیثنیتی- دونین بالایی در ناحیه آباده

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رحمت اله الهامی - اصغر اعتصامپور- حسینعلی بگی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
معدن کائولن استقلال با ذخیره ای بالغ بر 100 میلیون تن در 10 کیلومتری شمال شرق آباده در بین افقهای دونین بالایی قرار دارد. این نهشته ها در اصل نوعی شیل هیدرومیکای زغالی نسوز است که در اثر تغییرات بعدی تحت تاثیر عوامل دیناموترمال به هیدرومیکای پروفیلیتی نسوز تبدیل شده است. از نظر کانی شناسی این خاکها دارای کائولینیت، پیروفیلیت، میکا و کوارتز می باشد و میزان آهن به شدت متغیر است، به طوری که در بخشهای تیره رنگ مقدار آهن به گونه ای چشمگیر بالا است. این نسوزها همچنین پلاستیسیته نسبتاٌ پایینی دارند.

کلید واژه ها: فارس