بررسی زمین شناسی اقتصادی منطقه ارمغانخانه- رشید آباد (شمال شرق زنجان)

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده صمد غلامی -علی اصغر چچکی مختاری
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
محدوده مطالعاتی به فاصله تقریبی 50 کیلومتری شمال شرق زنجان واقع گردیده است. از نظر سنگ شناسی شامل سنگ های ولکانیکی است که به صورت تناوبی از سنگ های گدازه ای و آذر آواری با ترکیب آندزیتی تشکیل شده و از نظر سنی مربوط به ائوسن می باشند (سازند کرج). ولکانیسم اولیگوسن با ترکیب آندزیتی ارتفاعات منطقه را پوشانده است. به طور کلی می توان گفت که تاثیرات آخرین تپشهای ماگماری تارم که با هجوم محلول های باردار همراه بوده و پیوسته با تنشهای تکتونیکی ارتباط تنگاتنگی داشته یا به عبارت دیگر فعالیتهای تکتونو ماگمایی که با تنشهای تکتونیکی و تپشهای ماگمایی توام بوده است، در کانی سازی در سطح منطقه نقش به سزایی ایفا نموده است.

کلید واژه ها: زنجان