بررسی زمین شناسی مهندسی پی آبرفتی ضخیم در ساختگاه سد غازان خوی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ماشاءالله خامه چیان- ایرج گلابتونچی-کریم روشن بخت
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
یکی از مهمترین مسائل فنی در طی مطالعات و اجرای طرح های آبی، احداث سازه های مختلف روی پی های ضخیم آبرفتی می باشد. این پی ها با توجه به خصوصیات ویژه خودشان، مشکلات عدیده ای را فرا روی طراحان و مجریان طرح ها قرار می دهند. سد مخزنی خوی نیز قرار است روی آبرفت ضخیم بنا شود، که احداث سد روی این مصالح با مسائل زمین شناسی متعددی مانند قابلیت روانگرایی در ماسه های سیلتی و واگرایی در لایه های رسی روبرو است. در این مقاله سعی می شود به برخی از این مشکلات اشاره گردد.

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی سدغازانخوی زمین شناسی مهندسی سایر موارد