بررسی مرز الیگوسن - میوسن در ناحیه سمیرم در مجاورت تراست زاگرس

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمد علی جعفریان- اصغر اعتصامپور- حسینعلی بگی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
منطقه ونک بخشی از زون خرد شده زاگرس می باشد، مقطع مطالعه شده بخشی از یال غربی ناودیس ونک- سولگان (کوه سرخ) است که همیشه این ناودیس را سازند بختیاری تشکیل داده و در زیر این سازند به ترتیب سازندهای گچساران، آسماری، پابده و گورپی رخنمون دارند. نهشته های سازند آسماری به صورت آهکهای متوسط تا ضخیم لایه صخره ساز به رنگ های قهوه ای روشن، زرد تا زرد مایل به قهوه ای مشاهده می شود. تحقیقات بیواستراتیگرافی در این منطقه نشان می دهد که 132متر ابتدای سازند آسماری مربوط به روپلین- شاتین است و 128 متر بالایی این سازند متعلق به آکیتانین- بوردیگالین است. ناپدید شدن فرامینیفر های Nummulites vascus و Eulepidina elephantina و همچنین ظهور گونه های فسیلی Archaias kirkukensis, Miogypsinoides complanata, Austrotrilina asmaricus بیانگر اتمام پالئوژن و شروع نئوژن است.

کلید واژه ها: سایر موارد