مقاله گزارشی پیرامون زمین لغزش در استان تهران

نویسنده:
[ محمدعلی فتاحی اردکانی ] - کارشناس مدیریت آبخیزداری جهاد استان تهران
خلاصه مقاله:
موقعیت عمومی و وضعیت آبخیزداری استان تهران
استان تهران بامساحت حدود 2/000/000 هکتار و با جمعیتی حدود 10/000/000 نفر در بخشی از فلات مرکزی ایران واقع شده است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد، 1190 متر بوده و میزان نزولات جوی از 100 میلیمتر در نواحی بیابانی آن تا 800 میلیمتر در ارتفاعات بلدوزر البرز در نوسان است. بر اساس آمارهای هواشناسی درجه حرارت در محدوده آن از 20- درجه زیر صفر تا 42 درجه سانتی گراد بالای صفر تغییر ی کند. میان آب تولید استان به حدود 4 میلیارد متر مکعب در سال میرسد. مقدار آب مصرفی کشاورزی بیش از 2 میلیارد متر مکعب است که حدود 1/8 میلیارد متر مکعب آن ا منابع آب زیر زمینی تامین می گردد. از 2 میلیون هکتار اراضی استان حدود 250 هزار هکتار مناسب کشت و زرع می باشد که 160 هزار هکتار اراضی آن به صورت ابی و مابقی به صورت دیم است. و از 1/7 باقیمانده اراضی حدود 140 هزار هکتار اراضی مرتفع تخریب شده و بیابان است. تعداد دام در استان به رقمی حدود 2/4 میلیون راس بالغ می شود و این در حالی است که مراتع موجود حتی ظرفیت پذیرش ¼ این تعداد از دام را نیز ندار. استان تهران دارای 12 حوزه آبخیز می باشد که مواردی از آنها با سایر استانهای همجوار مشترک می باشند. این 12 حوزه عبارتند از :
1- حوزه آبخیز سد امیرکبیر (کرج)
2- حوزه آبخیز سد لتیان
3- حوزه آبخیز سد لار
4- حوزه آبخیز دماوند
5- حوزه آبخیز رودخانه شور
6- حوزه آبخیز شمال تهران
7- حوزه آبخیز سله بن فیروز کوه
8- حوزه آبخیز ماملو دماوند
9- حوزه آبخیز سد طالقان
10- حوزه آبخیز کردان رود
11- حوزه آبخیز سد فشاپویه
12- حوزه آبخیز آبخیز فیروزکوه

کلید واژه ها: تهران