لغزش در باغات چای شهر گیلان

نویسنده:
 - مدیریت آبخیزداری و زیر بنایی جهاد استان گیلان
خلاصه مقاله:
بر اساس گزارش واصله مبنی بر تخریب و ضایعات ناهنجاری که در زمان وقوع بارندگیهای 82 ساعتی اوایل مهرماه سال جاری در تعدادی از روستاهای توابع شهرستان لنگرود، رودسر و لاهیجان رخداد گروه کارشناسان مطالعات آبخیزداری و منابع طبیعی علاوه بر بازدید، مامور بررسی علل و انگیزه رانش و لغزشهای منطقه شدند. گروه مذکور فعالیت خود را با عزیمت به منطقه و تهیه فیلم و عکس و اسلاید شروع و پس از تحقیق و بررسیهای به عمل نظریات کارشناسی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
در بازدید از روستاهای ناو سرپائین، گوشکور، در ازلات و یا علی گوابر، توشی میان، هر دو آب و ... کلیه رانشها در باغات چای و مرکبات احداث شده در سطح شهرستانهای رودسر و لنگرود لاهیجان به عمل آمده لغزشها مشابه یکیدگر بوده خاصیت و استعداد لغزش با توجه به شیب اراضی رانش یافته و ساختمان و دانه بندی خاک درآنها وجود داشته و علاوه برعوامل طبیعی عوامل مصنوعی یعنی دست انسان درچگونگی بهره گیری از زمینها و ترچیح داد منافع آتی کوتاه مدت بر منافع زیر بنایی دراز مدت فرسایش این مناطق را تسریع نموده است.

کلید واژه ها: گیلان