شناسایی رس سیلیکاته در خاکهای حاصل از سنگ بستر متفاوت در ناحیه لاهیجان

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ حسن رمضانپور ] - استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی دانشگاه گیلان
[
راحله حسامی ] - دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه گیلان
[
محمدعلی زنجانچی ] - استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
خلاصه مقاله:
شناسایی کانی ها درخاک های تشکیل شده از سنگ مادر آندزیت بازالتی، بازالت آندزیتی و فیلایت درناحیه لاهیجان مورد بررسی قرار گرفت. سه نیمرخ خاک شاهد در واحد کوه، انتخاب و نمونه برداری از افق ها انام شد.شناسایی کانی ها در بخش رس ریز و درشت با دستگاه پراش ایکس انجام شد.
کانی های غالب بخش رس در اندزیت بازالتی و بازالت اندزیت شبیه بوده و کانی های نامنظم میکا – اسمکتیت و میکا – ورمیکولیت و نیز کوارتز و کائولینیت تشکیل می شده ولی میزان تغییر شکل میکا ب اسمکتیت و ورمیکولیت در دومی بیشتر از اولی بوده یعنی نه تنها میزان میکا با عمق، افزایش داشته و از میزان اسمکتیت (عمدتا در بخش رس ریز) و ورمیکولیت کاسته شده بلکه این تغییرات در خاک بازالت آندزیتی د رعمق بیشتری (170
cm) نسبت به آندزیت بازالتی (70cm
) صورت گرفته .
همچنین میکا و کلریت از کانی های غالب بخش رس درشت فیلایت بوده که مقدار آن با عمق زیاد میشود . بعلاوه عدم حضور اسمکتیت در فیلایت را ممکن است به عدم پایداری آن در شرایط خیلی اسیدی یا حضور بیشتر اهن در ورقه هیدروکسید بین لایه ای کلرید نسبت داد.

کلماتکلیدی:
رس سیلیکاته سنگ بستر

کلید واژه ها: رس سنگبستر سیلیکات لاهیجان کائولینیت کانی شناسی گیلان