شناسایی و مینرالوژی کانسنگ بخش شرقی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ محمدرضا بلورفروش ] - کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی - عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان یزد
[
حامد اسدیان اردکانی ] - دانشجوی کارنشاسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه یزد
[
حسین روح شهباز ] - عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:
کانسنگ بخش شرقی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد به صورت اکسیده دارای تشکیلات گوسنی است. گوسنها به طور برجسته دارای هماتیت و لیمونیت هستند که تا حدود 45 درصد آهن دارند و دارای خلل وفرج بالایی می باشند که تخلخل آنها گاهی به 40 درصد هم میرسد. از نظر ژنز از دسته کانسارهای اکسیده ثانویه هستند. پس از نمونه برداری و آماده سازی ، نمونه در فراکسیونهای مختلف طبقه بندی شده و تحت عمل مطالعات کانی شناسی و نیز انالیزهای XRD , XRF قرار گرفت. مطالعات نشان داد که کانه اصلی روی همی مورفیت (سیلیکات آبدار روی) با عیار حدود 10 درصد می باشد. کانیهای دیگری ازجمل اکسیدهای آهن و منگنز، اسمیت زونیت و دولومیت و کلسیت به همراه شیست و اسلیت دیده شدند. مطالعات XRF نشان داد که اکسیدهای آهن بیشترین عیار را در کانسنگ نسبت به بقیه کانیها داراست و روی به عنوان کانه اصلی از نظر فراوانی در رده سوم است.

کلید واژه ها: مینرالوژی کانسنگ معدنسربوروی یزد کانی شناسی