زیانهای ناشی از استفاده و انتشار کادمیوم در محیط زیست

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده:
[ علیرضا امیری ] - کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
خلاصه مقاله:
با توجه به خطرات جدی و زیان بار کادمیوم و همچنین سرطان زایی آن و بعلت حضور این فلز در آب، هوا و خاک در این مقاله سعی بر آن شده است. تا در ابتدا به معرفی فلز سنگین کادمیوم ، چگونگی ورود آن به منابع آبی و سپس به خطرات احتمالیش پرداخته شود.
در تحقیقاتی که بروی تجمع کادمیوم انجام گرفته نشان داده شده است که آلوده شدن محیط زیست به عنصر کادمیوم درنواحی نزدیک به شهرهای صنعتی و کوره های ذوب فلزات امری جدی بیشمار میآید و در حال حاضر شواهدی دال بر اینکه کادمیوم بعنوان یک ماده سرطان زا و عامل ایجاد جنین های ناقص الخلقه به حساب می اید، وجود دارد ضمن اینکه تاثیرات زیان آوری بر روی زندگی پرندگان و آبزیان می گذار. این فلز به دو صورت انسان ساز و طبیعی وارد محیط می شود که در گذشته میزان انسان ساز وارد به محیط بسیار بالاتر از نوع طبیعی آن بود. ولی امروزه در برابر کاهش چشمگیر پراکندگی ترکیبات انسان ساز نسبت به نوع طبیعی رو به رشد است.

کلید واژه ها: محیطزیست سرطان کادمیوم کانی شناسی سایر موارد