تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب زیر زمینی دشت عقیل

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ احسان یارمحمدی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
[
منوچهر چیت سازان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
[
محمد فاریابی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
خلاصه مقاله:
دشت عقیلی در فاصله 24 کیلومتری شمال شهرستان در استان خوزستان و در مجاورت رودخانه کارون قرار گرفته است. جهت بررسی کیفیت شیمیایی آب زیر زمینی از نتایج حاصل از آنالیز 21 نمونه آب زیر زمینی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات هیدروشیمیایی تیپ عمده آب زیر زمینی کلروره – سدیک تشخیص داده شد. مهمترین عامل موثر بر کیفیت آب زیر زمینی را می توان تقابل بین آب و سازندهای موجود در منطقه مورد مطالعه دانست همچنین نتایج حاصل از سری های مکانی نشان داد که مهمترین دلیل افزایش TDS در دشت عقیلی انحلال ژیپس است. نمایه اشباع کانی های کلسیت، دولمیت و ژیپس نشان دهنده رسوب کانی های کلسیت و ژیپس و انحلال کانی دولمیت است.
 

کلید واژه ها: دشتعقیل استانخوزستان آبزیرزمینی کارون کانی شناسی خوزستان