بررسی مینرالیزاسیون و ژنز کانسار مس قزل داش خوی (استان آذربایجان غربی)

نویسنده‌گان:
[ سولماز بشارتی ] - سخنران، کارشناس ارشد پترولوژی، دپارتمان علوم زمین، دانشگاه تبریز
[
لیلا ذاکری ] - دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تبریز
[
شیرین فتاحی ] - دانشجوی دوره دکتری کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تبریز
خلاصه مقاله:
کانسار مس قزل داش در استان آذربایجان غربی به فاصله 57 کیلومتری شمال غرب شهرستان خوی قرار گرفته است. این کانسار در داخل متا ولکانیک های پوسته اقیانوسی در یک راستای تقریبا شرقی – غربی و بر روی افیولیت های شمال غرب (موسوم به افیولیت ملانژهای خوی – ماکو) گسترش یافته است.
متاولکانیک های کانی سازی شده، بر اساس داده های ژئوشیمیایی از نوع بازالت های تولئیتی تشکیل شده در امتداد ریفت های اقیانوسی می باشند. اگزالاسیون سیالات داغ حاصل ازچرخش این ابهای دریایی موجب تشکی کانصارهای پیریتی مس دار در متاولکانیک ها شده است. کانی سازی عمدتا ازنوع مسیو پیریتی به شکل استراتی فرم، استیرینکر، پراکنده همراه با مقدار اندکی کالکوپیریت و گاها اسفالریتیم باشد.
این کانسار بر اساس جایگاه تکتونیکی و زمین شناسی و نیز نتایج حاصل ازمطالعات پتروگرافی جزء نهشته های سدیمنتری – اگزالاتیو یا مسیو سولفیدهای تیپ قبرس می باشد.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى