ارزیابی فشار و دمای گرانودیویتهای توده نفوذی دم، شمال شرق اردستان

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ علی کنعانیان ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
[
جمشید احمدیان ] - دانشگاه پیام نور اصفهان
[
فاطمه سرجوقیان ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:
قسمت اعظم توده نفوذی کوه دم واقع در شمال شرق اردستان از گرانودیوریت تشکیل شده است. ای سنگ ها از لحاظ کانی شناسی حاوی کواتز، پلاژیوکلاز ، ارتوز، بیوتیت و امفیبول و ندرتا مانیتیت، اسفن، زیر کون، آپاتیت و ایلمنیت هستند. ترکیب آمفیبول های موجود در گرانودیوریت ها از منیزیوهورنبلند تا اکتینولیت متغیر است و در طبقه بندی آمفیبول ها در گروه آمفیبول های کلسیک قرا ری گیرد. ترکیب پلاژیوکلازها نیز از آندزین تا الیگوکلاز تغییر می کند.
بر اساس ترکیب شیمیایی امفیبول ها و پلاژیوکلازها ، فشار حاکم بر توده در موقع جایگزینی حدود 1/5 کیلوبار و دمای تعادلی تبلور کانیها حدود 710 درجه سانتی گراد به دست امده است که این فشار با توجه به میانگین چگالی سنگهای پوسته با عمق حدود 4/8 کیلومتری پوسته انطباق دارد.

کلید واژه ها: پلاژیوکلاز ارتوز اسفن آپاتیت ایلمنیت اردستان کوهدم کانی شناسی اصفهان