پترولوژی گدازه های بالشی افیولیت خوی

نویسنده‌گان:
[ رضا پهلوانی نژاد ] - دانشگاه پیام نور ووان، دانشگاه پیام نور بروجن، دانشگاه اصفهان
[
خدیجه خلیلی ] - دانشگاه پیام نور ووان، دانشگاه پیام نور بروجن، دانشگاه اصفهان
[
محمدعلی مکی زاده ] - دانشگاه پیام نور ووان، دانشگاه پیام نور بروجن، دانشگاه اصفهان
خلاصه مقاله:
منطقه افیولیتی خوی در شمال باختری ایران در شمال باختر شهرستان خوی واقع شده است. گدازه های بالشی یکی ازواحدهای سنگی مهم این مجموعه می باشد. بررسیهای صحرایی نشان میدهد ساخت این گدازه ها از نوع بالشی منشوری و برشی می باشد و قطر بالشها متفاوت، از چندین دسی متر تا چندین متر می رسد. این گدازه ها دارای بافتهای سرد شدگی سریع – اینترستال – اینتر گرانولار و میکرولیتیک می باشد که در آنها شواهدی از اختلاط ماگمایی مشاهده شده است. با استفاده از داده های نتایج آنالیز به روش ICP-MS (دانشگاه جورجیای آمریکا) ترکیب این گدازه ها در محدوه بازالت تا آندزیت بازالت قرار می گیرند و طبیعت ماگمای تشکیل دهنده این گدازه ها توله ایتی بوده و محیط تکتونیکی تشکیل دهنده آنها MORB می باشد و از لحاظ ترکیب شیمیایی بین گدازه های P-MORB , N-MORB قرار می گیرد که مختص افیولیت های نوع آلپی است.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى