مطالعات کانی شناسی رگچه ای آمفیبول آبی رنگ درگنبدهای نمکی زاگرس بلند (استان چهارمحال و بختیاری)

نویسنده‌گان:
[ صدیقه تقی پور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، دانشگاه پیام نور، واحد تفت
[
محمود خلیلی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، دانشگاه پیام نور، واحد تفت
[
موسی نقره ئیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، دانشگاه پیام نور، واحد تفت
[
جواد قانعی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، دانشگاه پیام نور، واحد تفت
خلاصه مقاله:
بر اساس مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی سنگ های آذرین گنبدهای نمکی زاگرس بلند ترکیب کانی شناسی پیچیده ای دارند. کانی های تشکیل دهنده این سنگ ها در سه مرحله زیر تشکیل شده اند: 1- مرحله ماگمایی (پلاژیوکلاز، کلینوپیرکسین و آپاتیت)، 2- مرحله تاخیری (آمفیبول، بیوتیت، کوارتز، آلبیت، کلسیت و اسفن) و 3- مرحله کانی زایی رگچه ای (کوارتز، آلبت، کلسیت و گارنت) بر اساس آنالیزهای مایکروپروب آمفیبول های ابی رنگ دارای ترکیب اکتینولیت می باشند.

کلید واژه ها: چهارمحال