مطالعه همبستگی میان کانی شناسی رس و حدود آتربرگ درکانسار خاک رس تراب، جنوب ابرکوه

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ مهرداد کریمی ] - استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
[
امیرساسان مهجور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
[
ساسان لیاقت ] - دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
خلاصه مقاله:
کانسار خاک رس تراب در 55 کیلومتری جنوب ابرکوه واقع شده است. این کانسار یک لایه رس با قطر تقریبی 50 متر است و شامل لایه های شیل و ماسه سنگ پالئوزوئیک میانی تا بالایی است. هدف این تحقیق یافتن همبستگی میان آزمایشات آتربرگ و کانی های رسی است. اساسا حد روانی و شاخص پلاستیسیته به مقدار زیاد تحت تاثیر توانایی کانی های رسی در فعل و انفعالات با مایعات است. در این مطالعه برای درک بهتر رابطه میان محتوای کانیابی خاک رس و خصوصیات فیزیکی خاک رس تعدادی نمودار استاندارد و مقایسه ای برای شناخت تغییر رفتارهای فیزیکی خاک رس با تغییرات نوع و مقدارکانی های رسی استفاده شده اس. برای دستیابی به نتایج بهتر از روش افزودن درصد معینی کوارتز به ترکیب نمونه های خاک رس (ASAQ) استفاده گردید. روش افزودن کوارتز به ترکیب خاک رس اولین بار است که در اینگونه تحقیقات بکار برده می شود و در راستای روشی است که Seat et al, (1964) بکار برده اند.
نتایج نشان می دهد که کانسار خاک رس تراب از یک توالی قرمز رنگ با ترکیب ایلیتیک در بالا دست و یک توالی سیاه رنگ با ترکیب کائولینیتی در پائین دست، تشکیل شده است. نمونه ها حد روانی در حد خاک های کائولینیتی از خود نشان می دهند و در محدوده خاک های رسی غیر ارگانیک می باشند. این خاک برای مصارف کوزه گری و آجرپزی مناسب است. افزوده شدن کوارتز، که نتیجه آن کاهش مقدارکانی رسی نمونه است، باعث کاهش حد روانی، کاهش شاخص پلاستیسیته و افزایش حد پلاستیک نمونه ها گردید.

کلید واژه ها: پالئوزوئیک ابرکوه خاکرس کائولن کانی شناسی یزد