مطالعه فلدسپاتهای آلکالن در سنگ های آتش فشانی دماوند

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ سارا ملکوتیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
[
شهروز حق نظر ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
[
حسین معین وزیری ] - استاد دانشگاه تربیت معلم
[
محمدعلی آرین ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
خلاصه مقاله:
فلدسپات ها (پلاژیوکلاز و فلدسات آلکالن) فراوانترین کانی های سنگ های آتشفشانی دماوند هستند.
به کمک میکروسوند الکترونیک (
Microprobe) ، میکروسکوپ الکترونی (SEM
) و میز یونیورسال فدروف به مطالعه ترکیب شیمیایی و خصوصیات نوری فلدسپات های آلکالن سنگ های آشتفشانی دماوند پرداختیم.
نتایج تجزیه نقطه ای (میکروپروب) نشان می دهد که فلدسپات های آلکالن از نوع «انورتوز» می باشند. همچنین بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی این فنوکریستالها که توسط
SEM انجام شد. نشان داد که این کانیها هموژن هستند و فاقد بافت کریپتوپرتیتی می باشند زاویه 2V NP این فنوکریستالها نیز به کمک میزیونیورسال 55 تا 91 درجه اندازه گیری شده است.

کلید واژه ها: میکروسکوپالکترونی فلدسپات دماوند انورتوز میکروپروب کانی شناسی مازندران