محاسبه ی خواص ساختاری و ساختار نواری فازهای ژرمانیوم در فشار بالا

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ مجید بختیاری ] - دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک
[
اعظم پورقاضی ] - دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک
خلاصه مقاله:
ما محاسبات خود سازگار انرژی کل را با استفاده از روش FP-LAPW و تقرب GGA در نظریه تابعی چگالی، برای مطالعه ساختار بلوری ژمانیوم در فشارهای بالا به اجرا در آوردیم . در این مقاله پایام.ترهای ساختاری و ساختاری نوای سه فاز ژرمانیوم در فشارهای بالا یعنی fcc , hcp , Cmca را محاسبه کرده ایم. با استفاده از ساختار بندی گیپس، فشار گذار به هر یک از فازهای را به دست اورده ایم و ترتیب گذار فازها را مشخص کرده ایم. نتایج محاسبات نظری نشان می دهد که فاز fcc در ژرمانیوم می تواند در فشارهای بالای 250Gpa رخ می دهد.

کلید واژه ها: ژرمانیوم فاز چگالی کانی شناسی سایر موارد