مینرال شیمی آمفیبول های سنگهای متابازیت جنوب داران، زون سنندج - سیرجان

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ خاطره مولایی دهکردی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
موسی نقره ئیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
علیرضا داودیان دهکردی ] - گروه منابع طبیعی دانشگاه شهر کرد
خلاصه مقاله:
منطقه موردمطالعه در جنوب داران ونزدیک روستای اسکندری از توابع چادگان واقع شده است و به عنوان یک منطقه دگرگونی و دگر شکلی و به عنوان بخشی از زون سنندج – سیرجان محسوب می شود. مطالعات صحرایی و ازمیاشگاهی نشان می دهد که ا ین منطقه یک زون برشی بوده که چندین از دگر شکلی را پشت سر گذاشته و در خود ثبت نموده است. در این منطقه سنگ های متابازیت (آمفیبولیت) به همراه شیست ها و مرمرها برون زدگی یافته اند. بر مبنای مطالعات پتروگرفای کانیهای امفیبول، پلاژیوکلاز، کوارتز، روتیل مهمترین متشکلین این آمفیبولیتها می باشند. آنالیزهای الکترون مایکرووپروب بلورهای امفیبول این سنگهای متابازیت نشان می دهد که این بلورها از نوع کلسیک بوده و مشتمل بر چرماکیت، منیزیوهورنبلند و اکتینوت می باشند. حضور آمفیبول چرماکیتدرکنار روتیل بیانگر تاثیر یک فاز دگرگونی درجه بالا بر سنگهای دگرگونی این منطقه است.

کلید واژه ها: چادگان شیست آمفیبول متابازیت مایکرووپروب آنالیز کانی شناسی سایر موارد