مینرال شیمی کانیهای موجود در توده ولکانیکی کوه دم

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ ملیحه شاهزیدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تبریز
[
محسن موید ] - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
[
محسن موذن ] - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
[
جمشید احمدیان ] - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
خلاصه مقاله:
توده ولکانیکی کوه دم در استان اصفهان و در زون ایران مرکزی قرار گرفته است. این توده شامل ریولیت، ریوداسیت، داسیت، آندزیت و آندزی – بازالت است. کانیهای بیوتیت ، کلینوپیروکسن ، پلاژیوکلاز و الکالی فلدسپار در توده ولکانیکی مورد نظر تحت تجزیه الکترون میکروپروب قرار گرفته اند. ترکیب شیمیایی کانیهای موجود دراین سنگها نشان دهنده ماهیت کالکو الکالن پتاسیم بالا برای سنگهای مورد نظر است.

کلید واژه ها: ریولیت ریوداسیت داسیت بیوتیت کوهدم استاناصفهان مینرال شیمی ولکانیک کانی شناسی اصفهان