مقایسه استارولیت های نسل اول و دوم از نظر توزیع اندازه دانه ها (CSD) ، پاراژنزهای کانی شناسی و ترکیب شیمیایی در مجموعه دگرگونی الوند

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ سیده راضیه جعفری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
علی اصغر سپاهی گرو ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
خلاصه مقاله:
سنگ های دگرگونی منطقه از وقایع دگرگونی ناحیه ای و دگرگونی مجاورتی پی در پی متاثر شده اند و به همین سبب کانی هایی نظیر گارنت، استارولیت، کردیریت، اندالوزیت، کیانیت، سیلیمانیت و میکاها، معمولا حاصل چندین واکنش مختلف بوده و پس از تشکیل اولیه بارها در واکنش های دگرگونی شرکت نموده و در تشکیل دیگر کانی ها نقش ایفا نموده اند، نسل های مختلف کانی استارولیت در منطقه همدان حضور دارند که در سنگ های دگرگونی با درجه متفاوت دیده می شوند و گاه از واکنش های پیشرونده و گاهی از واکگنش های پسرونده حاصل شده اند. برخی از آنها مربوط به قبل از اوج دگرگونی و پاره ای هم متعلق به زمان پس از اوج دگرگونی هستند. عمده ترین سنگ های دگرگونی منطقه عبارتند از اسلیت، فیلیت، میکاشیست، گارنت شیست، گرافیت شیست، میکاشیست های آندالوزیت – (سیلیمانیت – کیانیت) دار، امفیبول شیست، هورنفلس و میگماتیت . علی رغم وجود کارهای پژوهشی زیاد و با ارزشی که در منطقه انجام شده، نسل های مختل کانی ها چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. در این مقاله حضور حداقل دو نسب استارولیت را در مجموعه دگرگونی منطقه همدان معرفی کرده و آنها را از جنبه های مختلف توزیع اندازه دانه ها (CSD)، پاراژنزهای کانی شناسی، ترکیب شیمیایی (XRF و میکروپروب) مقایسه نموده ایم.
 

کلید واژه ها: استارولیت اندالوزیت کانیشناسی الوند همدان کانی شناسی