کریستال شیمی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک سنگ های نفوذی طرود، جنوب دامغان

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده:
[ قاسم قربانی ] - دانشکده علوم، دانشگاه علوم پایه دامغان
خلاصه مقاله:
منطقه مورد مطالعه در حدود 100 کیلومتری جنوب شهر دامغان واقع است. چندین توده نفوذی استوک مانند به داخل سنگ های ولکانیکی ائوسن رشته کوه طرود – چاه شیرین نفوذ نموده اند. انکلاوهای میکروگرانولار مافیک زیادی در اینتوده ها وجود دارند. بر اساس نتایج حاصل از تجیه الکترون مایکروپروب، کانی های مشکله انکلاوهای میکروگرانولار مافیک و سنگهای نفوذی میزبان نشان می دهد که ترکیب شیمیایی بیوتیت ها، پلاژیوکلازها و پیروکسن های انکلاوها، مشابه با سنگهای میزبان مونزودیوریتی هستند. در سنگ های گرانودیورتی نیز دو نوع بیوتیت وجود دارند که یک نوع آن مشابه با ترکیب بیوتیت های انکلاوها می باشند. پلاژیوکلازهای موجود در انکلاوها و سنگ های میزبان دارای زونینگ عادی، نوسانی و معکوس هستند. شواهد کانی شناسی و شیمیایی منشا اختلاط ماگمایی را برای تشکیل انکلاوها نشان می دهند.

کلید واژه ها: تودهنفوذی سنگهایولکانیکی دامغان رشتهکوهطرود میکروگرانولار کانی شناسی سمنان