کاربرد جنبه های کانی شناسی در طراحی مقدماتی فرایند پرعیارسازی تالک شیستهای منطقه جلماجرد خمین

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ عبدالمطلب حاجتی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی مهندسی اراک، گروه معدن
[
باقر محمدی ] - دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن - اکتشاف، دانشکده فنی مهندسی اراک
[
هادی عطاپور ] - دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن - اکتشاف، دانشکده فنی مهندسی اراک
خلاصه مقاله:
کانی شناسی بعنوان یکی ازعلوم کاربردی جهت تعیین ساختار کانیها در مطالعات مقدماتی علم فرآوری مواد معدنی مورداستفاده قرار می گیرد. در راستای مطالعات کانی شناسی اهداف متفاوتی مد نظر می باشند. در این تحقیق رفتارهای کانی شناسی نمونه تالک شیست منطقه جلماجرد نتایج حاصل از دو آنومالی دولومیتی و شیستی مطالعه وشناسایی شده است. نتایج حاصل از این مطالعات کاربری کانی شناسی، در طراحی فلوشیت مقدماتی کانه آرایی و تاثیر آن بر فرایند استفاده شده است. تالک بعنوان یکی از کانیهای صنعتی در صنایع مختلفی نظیر کاشی، سرامیک ، کاغذسازی ، عایق ، صنایع بهداشتی و غیره کاربردهای وسیعی دارد.با توجه به خواص کانیهای پاراژنز تالک جهت شناسایی نقاط احتلاف خواص آنها بکمک کانی شناسی (وزن مخصوص ، کیفیت شکنندگی، خواص مغناطیسی، خواص شیمی فیزیکی سطحی، رنگ و غیره) میتوان تالک را از بقیه کانیها جدا نمود. در این نمونه کانیهای تالک، کلریت، دولومیت ، ترمولیت، فلدسپارها، کانیهای آهندار و غیره شناسایی شده اند. نتایج انالیز کمی بیانگر (20-26) MgO=% ، SiO2=%(34-51) ، CaO=%(4-5) , Al2O3=%(3-16) و Fe2O3=%(5-10) بوده است. با توجه به مطالعات کانی شناسی وبکار گرفتن اختلاف خواص کانیها روشهای جدایش دانه بندی، ثقلی و مغناطیسی بکار گرفته شد. در نهایت تالکی با خلوص تقریبی Fe2O3=%4/86 , CaO=%0/71 , Al2O3=%1/87, SiO2=%58/11, MGO=%30/28 بدست آمد.

کلمات کلیدی:
کانی شناسی ، پر عیارسازی ، ثقلی ، مغناطیسی ، تالک

کلید واژه ها: کانیشناسی جلماجرد خمین تالک کانی شناسی مرکزى