کاربرد ژئوترموبارومتری آمفیبول - پلاژیوکلاز در توده گرانیتوئیدی چشمه سفید، شمال گلپایگان

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده:
[ علیرضا داودیان دهکردی ] - گروه منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
خلاصه مقاله:
منطقه موردمطالعه بخشی از مجموعه دگرگونی – ماگمایی ودگر شکلی شمال و شمال غرب شمال گلپایگان بوده که در مسیر جاده گلپایگان – خمین رخنمون یافته است.توده گرانیتوئیدی چشمه سفید بعنوان جوانترین فاز ماگمایی در سنگ های دگرگونی منطقه تزریق شده است. اندازه بلورهای سنگ های این توده کاملاً بزرگ بوده و ظاهری پگماتوئیدی به آنها می بخشد. ترکیب کانی شناسی این توده مشتمل برتنوعی از کانی های فلدسپات آلکالن، پلاژیوکلاز ، کوارتز، آمفیبول، پیروکسن، ، بیوتیت، مگنتیت، زیرکن، آپاتیت، اپیدوت و اسفن می باشد. کاربرد روش های ژئوترمومتری آمفیبول – پلاژیوکلاز یک محدوده درجه حرارت حدود 755 تا 765 درجه سانتی گراد را برای تبلور این توده آشکار می سازد. ژئوبارومتری محتوی آلومینیوم در هورنبلند نیز یک فشار حدود 5/6 تا 6/2 کیلوبار را بدست می دهد.

کلید واژه ها: فازماگمایی آمفیبول گرانیتوئید پلاژیوکلاز چشمهسفید کانی شناسی اصفهان